Ceník nehrazených výkonů

1) Vstupní prohlídka do zaměstnání 600 Kč
2) Periodická pracovní prohlídka 500Kč
3) Vyšetření pro řidičský průkaz – vstupní 500 Kč
4) Vyšetření pro řidičský průkaz – k prodloužení 350 Kč
5) Vyšetření pro zbrojní průkaz 600 Kč
6) Potravinářský průkaz 450 Kč
7) Výpis z dokumentace na žádost pacienta 350 Kč
8) Žádost do domova seniorů 300 Kč
9) Zpráva na pojišťovnu – úrazy apod. 600 Kč
10) Vyšetření k přihlášce na školu 300 Kč
11) Potvrzení na školu v přírodě, letní tábor 200 Kč
12) Vlastní aplikace očkovací látky mimo povinná očkování 200 Kč
13) Vyšetření k návrhu na lázně samoplátce 400 Kč
14) Vyšetření před placenou operací + EKG + laboratoř 600 Kč
15) Kopie zprávy – jedna strana 10 Kč

Platby jen v hotovosti, platební karty nepřijímáme!!!!