Ceník nehrazených výkonů

1) Vstupní prohlídka do zaměstnání 600 Kč
2) Periodická pracovní prohlídka  500Kč
3) Vyšetření pro řidičský průkaz – vstupní 600 Kč
4) Vyšetření pro řidičský průkaz – k prodloužení 400 Kč
5) Vyšetření pro zbrojní průkaz  700 Kč
6) Výpis z dokumentace na žádost pacienta 400 Kč
7) Žádost do domova seniorů 300 Kč
8) Zpráva na pojišťovnu – úrazy apod. 600 Kč
9) Vyšetření k přihlášce na školu 300 Kč
10) Potvrzení na školu v přírodě, letní tábor 200 Kč
11) Vlastní aplikace očkovací látky mimo povinná očkování 250 Kč
12) Vyšetření k návrhu na lázně samoplátce 400 Kč
13) Vyšetření před placenou operací + EKG + laboratoř 600 Kč
14) Kopie zprávy – jedna strana 10 Kč

Platby jen v hotovosti, platební karty nepřijímáme!!!!